บางกอกบัสไลน์ ( Bangkok Bus Line )

Coach Type : รถบัส
Passenger Capacity : 24

บางกอกบัสไลน์

บางกอกบัสไลน์ ในเครือเทพสมบัติ จำกัด หรือสมบัติทัวร์ ให้บริการรถโดยสารสู่เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, และสุราษฎร์ธานี จองตั๋วออนไลน์ได้ที่ www.myontour.com พร้อมรับประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบายและปลอดภัย

Boarding
 • กรุงเทพมหานคร (6:00 น.)
 • กรุงเทพมหานคร (14:00 น.)
 • กรุงเทพมหานคร (16:00 น.)
 • กรุงเทพมหานคร (18:50 น.)
 • กรุงเทพมหานคร (20:00 น.)
 • กรุงเทพมหานคร (20:35 น.)
 • กรุงเทพมหานคร (7:30 น.)
 • กรุงเทพมหานคร (9:30 น.)
 • กรุงเทพมหานคร (20:30 น.)
 • กรุงเทพมหานคร (20:50 น.)
 • กรุงเทพมหานคร (21:30 น.)
Dropping
 • เชียงใหม่ (16:30 น.)
 • เชียงใหม่ (23:30 น.)
 • เชียงใหม่ (1:30 น.)
 • เชียงใหม่ (4:20 น.)
 • เชียงใหม่ (7:00 น.)
 • เชียงใหม่ (7:15 น.)
 • สุราษฎร์ธานี (17:30 น.)
 • เชียงราย (22:10 น.)
 • เชียงราย (7:30 น.)
 • ลำปาง (5:20 น.)
 • ลำปาง (6:00 น.)

BUY TICKET

 • กรุงเทพมหานคร
 • กรุงเทพมหานคร
 
Scroll to Top