กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส ( Kanchanaburi Express )

Coach Type : รถตู้
Passenger Capacity : 0

กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส

เดินทางสะดวกและรวดเร็วไปกับกาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส บริการรถโดยสารปรับอากาศจากกรุงเทพฯ ถึงกาญจนบุรี มีรถให้บริการถึง 48 รอบต่อวัน จองตั๋วออนไลน์ได้ที่ www.myontour.com และเริ่มต้นการเดินทางที่สะดวกสบาย

รถบัส กรุงเทพ - กาญจนบุรี ฿ 140–180 2ชั่วโมง – 3ชั่วโมง 20นาที
  •   รถโดยสารขนาดเล็ก 06:00, 06:20, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00
  •   เอ็กซ์เพรส 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
  •   ระหว่างเมือง 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:40, 19:10, 19:20, 19:50
รถตู้ กรุงเทพ - กาญจนบุรี ฿ 170–350 3ชั่วโมง – 3ชั่วโมง 30นาที
  •   ทั่วไป 14 ที่นั่ง 07:15, 09:20, 09:30, 11:00, 11:20, 12:15
  •   รถโดยสารขนาดเล็ก 05:00, 07:00, 09:00, 11:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00
Boarding
Dropping

BUY TICKET

 
Scroll to Top