กรุงเทพมหานคร ไป สมุทรสงคราม ตั๋วรถโดยสาร

ระยะเวลาการเดินทางโดยประมาณคือ 1.30 ชั่วโมง

สมุทรสงคราม

การเดินทางด้วยรถโดยสารจากรุงเทพฯ ไปสมุทรสงคราม

การเดินทางด้วยรถโดยสารจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดสมุทรสงครามเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายและประหยัด ทั้งนี้ยังเป็นการเดินทางที่ให้โอกาสในการชมทิวทัศน์ของประเทศไทยได้อย่างใกล้ชิด

ระยะทางในการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปสมุทรสงคราม

ระยะทางจากกรุงเทพฯ ไปยังสมุทรสงครามคือประมาณ 72 กิโลเมตร

ระยะเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปสมุทรสงคราม

ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณคือ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ผู้ให้บริการเดินรถโดยสารจากกรุงเทพฯ ไปสมุทรสงคราม

บริการรถโดยสารจากกรุงเทพฯ ไปสมุทรสงครามมีหลายบริษัท เช่น รถร่วมบขส วินแม่กลอง คิวรถป้อมแก้ว และ คิวสองสมุทร

ราคาตั๋วโดยสารจากกรุงเทพฯ ไปสมุทรสงคราม

ราคาตั๋วโดยสารอยู่ที่ประมาณ 70 บาท

จุดรับส่งผู้โดยสารในกรุงเทพฯ

จุดรับส่งผู้โดยสารหลักในกรุงเทพฯ คือ สถานีขนส่งสายใต้ (ปิ่นเกล้า)

จุดรับส่งผู้โดยสารในสมุทรสงคราม

จุดรับส่งผู้โดยสารในสมุทรสงครามคือ สถานีขนส่งผู้โดยสารแม่กลอง

การจองตั๋วรถโดยสารจากกรุงเทพฯ ไปสมุทรสงคราม

การจองตั๋วสามารถทำได้ที่สถานีขนส่งหรือผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของ www.myontour.com

แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

สมุทรสงครามเป็นที่รู้จักจากตลาดน้ำอัมพวาและตลาดร่มหุบ ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว

  • ควรตรวจสอบตารางเวลาเดินรถล่วงหน้า
  • พกเงินสดเพื่อชำระค่าโดยสาร
  • หากต้องการเยี่ยมชมตลาดน้ำ ควรเดินทางไปในช่วงเช้าเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด

การเดินทางด้วยรถโดยสารจากรุงเทพฯ ไปสมุทรสงครามนั้นง่ายและสะดวก ทำให้คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและความงามของไทยได้อย่างเต็มที่

Scroll to Top